Stedenbouw


 

Stedenbouw

In de leefomgeving komen veel uitdagingen bij elkaar. De bouwopgave voor duizenden nieuwe woningen gaat gepaard met de energietransitie, circulaire economie op 1,5 m afstand, demografische trends en het aanpassen van de bebouwde omgeving aan een veranderend klimaat. In onze ontwerpen pakken wij deze opgaven integraal op, brengen ze op realistische wijze samen en formuleren een heldere visie. Ons werk is altijd maatwerk, we stemmen het af op de wensen van u als opdrachtgever, bewoner of ondernemer.

Stedenbouwkundige plannen
Circulair
Klimaatadaptief ontwerp
Pleinen
Centrumplannen
Transformatie stedelijk gebied
(Revitalisatie) bedrijventerreinen
Beeldkwaliteitsplannen
(Her)inrichtingsplannen openbare ruimte
Voedselkaart (Urban Farming)