Doornsteeg Nijkerk

Voor de nieuwbouwwijk Doornsteeg te Nijkerk is Bureau Maris gevraagd het ontwerp van de buitenruimte op te stellen voor de eerste van drie deelplannen. Het inrichtingsplan verenigt de bouwontwikkelaars (Heijmans, De Bunte, Van de Mheen, Lithos, Meacasa), De Woningstichting Nijkerk en de CPO-verenigingen (CPO De Woongaard, CPO Woonvereniging Doornsteeg, CPO Vereniging Woonproject Holkerbeek) aan elkaar.

Bureau Maris heeft een integraal ontwerp van de buitenruimte opgesteld waarin alle ruimtelijke aspecten zijn samengebracht. Naast de ruimtelijk inpassing van de bouwkavels bestaat het inrichtingsplan uit het ontwerp van wegen, de wadi’s in de Groene Slinger, de geluidswal, het uitwerken van de oppervlakkige regenwaterafvoer, en het beplantingsplan. Dit alles in lijn met de doelstellingen van het masterplan & Beeldkwaliteitsplan van de Doornsteeg en de gemeentelijk leidraad voor de inrichting van de buitenruimte.

Naast de bouwkundige opgave van EPC-nul-woningen zijn in de buitenruimte van de wijk Doornsteeg ook toekomstbestendige keuzes gemaakt. In de groene parkdelen wordt het regenwater vastgehouden in wadi’s en overstromingsvelden. Deze wadi’s verzamelen het regenwater van de daken en laat het daar infiltreren in de bodem. Op een centraal eiland in de wadi van deelplan 1 wordt een grote speelvoorziening gerealiseerd, waarbij het water ook als spelaanleiding meedoet. Daarnaast wordt het groenplan in de ‘Groene Slinger’ samen met omwonenden vormgegeven. Zo brengt de buitenruimte de omwonenden samen en geven de nieuwe bewoners vorm aan de buitenruimte. Maar ook het toepassen van straatbakstenen met een hoge beeldkwaliteit en herbruikwaarde, en de toepassing van LED-verlichting in de openbare ruimte dragen bij aan de doelstelling om in Nijkerk een toonaangevende energiezuinige wijk te realiseren.

 

Informatiemarkt Deelplan 1 Doornsteeg

Op 11 februari 2017 organiseerde de gemeente Nijkerk een informatiemarkt om de toekomstige bewoners van de nieuwbouwwijk Doornsteeg te informeren over de wijk. Naast informatie over elektrisch rijden, sanitatie, vuilophaal en de inrichting van de tuin, is ook het concept Ontwerp van de Buitenruimte gepresenteerd. Het ontwerp trok veel bekijks en mocht veel positieve reacties ontvangen.