Op ’t Erf Dronten

Voor de woonwijk Het Palet in Dronten heeft Bureau Maris in 2011 een dorpsbouwkundig-landschappelijk plan ontworpen. In dit ontwerp zijn geclusterde ensembles voor woningbouw bedacht. Twee van deze clusters zijn geïnspireerd op Flevolandse boerenerven. Eén van deze clusters is “Op ’t Erf”.

Voor Op ’t Erf heeft Bureau Maris het verkavelingsplan en de openbare ruimte ontworpen. Op 't Erf heeft een geheel eigen karakter en is onderscheidend in de wijk. Het refereert aan de historie van Flevoland en met name aan de ontstaansgeschiedenis van Dronten en haar buitengebied. Flevoland is immers de bakermat waar in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw vele boeren zijn neergestreken. Zij brachten uit alle windstreken gebruiken mee en waren bekend met archetypes van kloeke boerengebouwen. Je zou kunnen zeggen dat met dit stukje dorpsbouwkunde de achtergrond van de eerste pioniers zichtbaar wordt gemaakt in dit woonproject.

Het erf en de woningen zijn ingebed in een groene omgeving. De kenmerkende beplantingssingel rondom het erf geeft al een gezond en ruimtelijk woongevoel en daar komt bij dat het erf grenst aan een recentelijk gerealiseerd bos. In de verkaveling van het plan is gekozen voor de vorm van een ensemble, waarbij wat robuustere ‘schuurwoningen’ in de vorm van De Veldschuur, De Bosschuur en De Kapschuur worden afgewisseld met kleinere wooneenheden in de vorm van Het Boederijhuis en De Hooibergen. Dit geheel wordt compleet gemaakt met de karakteristieke Pionierswoningen. Elke woning is aantrekkelijk gelegen om zoveel mogelijk te  kunnen genieten van het centrale erf en het vele groen. Op het centrale erf wordt de mogelijkheid geboden om gezamenlijk groenten en fruit te telen. Hiermee wordt “Op ’t Erf” een prachtige plek en een bijzonder buurtje om te wonen.

Vordering Op ’t Erf Dronten

Vlak voor de bouwvak werd de voortgang van de bouw Op ’t Erf (fase2) in Dronten vastgelegd op beeld door Klompenburg Bouw BV. (meer…)