Ruimtelijke strategie & procesbegeleiding

Ruimtelijke strategie & procesbegeleiding

Ontwerpen betekent niet altijd alleen vormgeven aan een plek. Vaak gaat dat gepaard met een complex proces of het maken van abstracte strategische keuzes. Dan komt het aan op heldere communicatie en oog voor de belangen van verschillende betrokken partijen. Met een luisterend oor en verbeeldingskracht begeleiden wij u in dit proces van visievorming. Wij verbeelden verschillende variabelen en reiken de argumentatie aan voor de onderbouwing van keuzes. Zo krijgen u en uw omgeving grip op de nieuwe toekomst.

Advies ruimtelijke ontwikkelingen
Participatie, communicatie en procesbegeleiding
Ontwerpend onderzoek en visievorming
IRIS-scan duurzame stad en dorp
Transformatie erven
Inspiratie & verbeelding
Aanbesteding
Uitvoeringsbegeleiding