De Levende Stad

De Levende Stad

Een levende stad is een stad of dorp, waar mensen op een duurzame manier samenleven en zich optimaal kunnen ontplooien. De leefomgeving groeit mee met de veranderende behoeften van de inwoners en gebruikers en daagt hen uit om zich verder te ontwikkelen.

Hoe werkt de filosofie van de Levende Stad?

 

Het gedachtegoed brengt samenhang in maatregelen voor een aangename, gezonde en duurzame leefomgeving, nu én in de toekomst. Als mensen prettig kunnen wonen en werken in een gezonde leefomgeving, dragen zij vanzelf hun steentje bij aan de stad. In een Levende Stad past het stedelijk systeem zich aan, aan de veranderende behoeften. Die aanpassingen zien we bijvoorbeeld terug in nieuwbouw van woningen of bedrijven, herinrichting van de buitenruimte en veranderingen in de stedelijke groen- en waterstructuur. Daarmee wordt in de stad waarde gecreëerd: sociale waarden (people), ecologische waarden (planet), economische waarden (profit) en culturele waarden (place). Dankzij circulaire processen in ruimte, projecten, samenwerking en verduurzaming kan het stedelijk systeem van een Levende Stad oneindig bestaan.

 

Dit is een samenvatting van het boek “Levende stad, stad om in te leven”:

Levende stad, stad om in te leven

Cyclische processen voor duurzame stedenbouw in de praktijk
auteur: Elma van Beek – Vlaanderen Oldenzeel

Duurzaamheid en stedenbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe maak je in de praktijk de juiste keuzen? In welke valkuilen kun je stappen en wie voelt zich dan verantwoordelijk? Stedenbouwkundige Elma van Beek pleit voor een denkomslag. In dit boek benadert zij de stad als een levend systeem waarin mensen zich optimaal kunnen ontplooien.

Levende stad, stad om in te leven vat de ruimte en het planproces op als kringlopen en laat zien hoe een stad kan meegroeien met de behoeften van zijn bewoners. Het boek verkent praktische, duurzame oplossingen voor alle facetten van het planproces, benoemt de spelers en schept een stevige filosofische basis die de keuze voor duurzaamheid onderbouwt.

Dit boek combineert een wenkend perspectief, een integrale benadering en praktische oplossingsrichtingen. Het is geschreven voor alle partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke ordening. ‘Levende stad, stad om in te leven’ maakt de weg vrij voor brede toepassing van duurzaamheid bij het vormgeven van de stad.
Bestel het boek in pdf bij Uitgeverij Blauwdruk.