Visie fietsstructuur Urk

Urk is volop in ontwikkeling. Nieuwe woongebieden aan de oostzijde van het dorp en geplande werkgebieden aan de zuidzijde leveren nieuwe verkeersstromen op.

Als echt fietsdorp is het van belang dat de fietsinfrastructuur mee-ontwikkelt met deze schaalsprong, zodat binnen het dorp zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen blijven maken van de fiets als hoofdvervoermiddel. Daarom heeft de gemeente Urk aan Bureau Maris gevraagd een visie op te stellen voor de fietsstructuur van het dorp.

De directe aanleiding voor deze vraag is de aanleg van de rotonde bij de nieuwe Michiel de Ruyterbrug. Daar ligt nu een vergelijkbaar ontwerp als bij de andere rotondes in de Urkerweg: bij de sluis, bij de Arie de Witbrug en bij de Zwolsebrug. Hier leiden een relatief hoge snelheid van auto en fiets in combinatie met drukte tot een gevoel van verkeersonveiligheid. Bureau Maris onderzocht samen met enkele verkeerskundige bureaus 17 mogelijkheden voor een veilige oversteek van de Urkerweg. Het ging om varianten die uiteenliepen van verkeerstechnische maatregelen, via ongelijkvloerse oplossingen tot aanpassing van het gehele wegennet. Alle varianten werden met een multicriteria analyse onderzocht en afgewogen. Een rotonde, geoptimaliseerd met verkeersremmende maatregelen kwam als voorkeursvariant naar voren.

De Visie Fietsstructuur Urk omvat daarnaast adviezen voor:
- het markeren van de dorpsentree en het verhogen van de dorpse sfeer aan de Urkerweg,
- het verfijnen van het fietspadennetwerk in bedrijventerrein Zwolse Hoek en
- het realiseren van een markante entree van Urk bij het nieuwe knooppunt in de Domineesweg.

De Visie is opgeleverd als interactief document, voorzien van onder meer 3D-filmpjes.