Stedenbouwkundige plannen

Stedenbouwkundige plannen

Een stedenbouwkundig plan is veel meer dan een ontwerp voor een wijk. We ontwerpen aan fijne plekken om te wonen, te werken en te verblijven. Dat doen wij, afhankelijk van uw opgave voor herontwikkeling van een bestaande wijk of bedrijventerrein, of voor een uitbreiding van het bebouwd gebied. Wij zien het resultaat concreet voor ons terwijl we werken aan de hoofdlijnen van een visie. Daardoor kunnen wij u ontzorgen, van de eerste schetsen tot de uitvoering van het ontwerp.