Pleinen

Pleinen

Pleinen vormen de centrale ontmoetingsruimtes van dorp of stad. Juist op deze plekken is de druk op de publieke ruimte vaak groot. Als mensen zich er prettig voelen en er een ontspannen balans is tussen de verschillende activiteiten, dan is zo’n plek geslaagd. Dat is bij ieder plein anders en is sterk afhankelijk van de functies, schaal en sfeer van de omringende bebouwing. Dat respect voor de omgeving en die balans van ruimteclaims staan centraal in ons ontwerp.