Het Palet Dronten

‘Het Palet’ is een nieuwbouwwijk aan de westelijke rand van Dronten. Het gebied grenst aan het Wisentbos en het polderlandschap met weids uitzicht op akkers, windmolens en in de verte de nieuwe spoorlijn. Deze 26 hectare grond is bestemd voor ‘nieuwe woonconcepten’. De gedachtegang was om ruimte te bieden aan eigen initiatief voor verschillende bewonersgroepen, bijvoorbeeld georganiseerd in een CPO.

De gemeente heeft Bureau Maris gevraagd een plan (landschappelijk cascoplan) te maken waardoor het landschap vooruitlopend op de realisatie van woningbouw gerealiseerd kan worden. De locatie is  immers gelegen in het open polderlandschap van Flevoland en nodigt niet direct uit voor toekomstige bewoners om hier hun domicilie te kiezen. De opgaaf was daardoor om, in de traditie van Flevoland, het landschap vooruit te “bouwen”, zodat er een aantrekkelijk landschap ontstaat om in te wonen.

Binnen het ontwerpend onderzoek is gekeken naar mogelijke landschappelijk dragers, die identiteit zouden kunnen geven aan gewenste uiting om landschap vooruit te bouwen en onderdeel van de wijk te laten zijn.

Uiteindelijk is gekozen voor een hoofdopzet met groen casco bestaande uit een U-vormig bosvak dat zoveel mogelijk uit één stuk bestaat. Hierdoor ontstaan er kamers met rugdekking waar bijzondere woonplekken zich kunnen ontwikkelen. Het Wisentbos “dringt" hierdoor als het ware de wijk binnen en daarmee wordt een extra kwaliteit geboden. Daarnaast is er een uitgebreid recreatief netwerk in en rondom de wijk. Het eindbeeld van dit U-vormige bosvak is een parkbos dat bestaat uit duurzame boomsoorten met een redelijk dichte onder begroeiing, zodat ook in de winter enige dichtheid blijft bestaan. Rondom dit bos wordt een rand beplant met een diversiteit aan bomen die voor een deel op particulier terrein komen. Dit om de bosrand te versterken en diffuus door te zetten in bewoond gebied. Tevens is hiermee een duurzaam en klimaatbestendig woonklimaat gecreëerd.

Door het bos loopt een breed pad voor voetgangers, skaters, fietsers en trimmers. Dit pad wordt begeleid door bijzondere laanbomen en solitairen, die zich eerst losmaken van de bosrand maar die daar in een later stadium mee mogen vergroeien. Als verbinding van de wijk met het bos wordt een boomweide met stevige wanden ingericht, als een robuuste overgang naar het Wisentbos. Accentbomen worden hier gebruikt voor coulissewerking. De Gildemeesterdreef krijgt ter hoogte van de boszone bomen in de middenberm om het bosgevoel kracht bij te zetten. De boombegeleiding krijgt hier een lossere setting dan langs de rest van de Gildemeesterdreef.

In de wijk is gewerkt met verschillende woonsferen. Er zijn meer besloten kamers en particuliere kavels aan de rand van de wijk met weids uitzicht op het polderlandschap. Naast de boszone is ook de overgang naar het akkerbouwlandschap vooruitlopend op de woningbouw gerealiseerd. Om het plan een extra dimensie te geven zijn een tweetal groene eilanden (erven) gepositioneerd binnen het gehele plan, waarbij het ensemble van erf met bebouwing het agrarische erfgoed weerspiegelen.