Centrumplannen

Centrumplannen

Het centrum vormt de huiskamer van een stad of dorp, met vaak een dynamisch karakter en vele betrokken partijen met soms strijdige belangen. Veranderingen raken aan de lokale identiteit en leiden daarom vaak tot politiek en emotioneel geladen discussies. Wij brengen niet alleen de identiteit van uw centrum en het krachtenspel van ambities in beeld, maar zijn ook uitstekend toegerust om het precaire proces van verandering te begeleiden en tot een integrale toekomstvisie te komen, met draagvlak bij de belanghebbenden.