N307 Passage Dronten

De samenwerking tussen de provincie Flevoland en de gemeente Dronten resulteerde in de aanleg van de N307 Passage Dronten. Het vormt één van de schakels in de wegverbinding tussen Alkmaar en Zwolle. De passage van Dronten betreft een nieuwe parallelweg naast de bestaande Dronterringweg aan de noordoostzijde van Dronten. Met deze parallelweg wordt het lokale verkeer gescheiden van het doorgaande verkeer.

Voor de realisatie van dit tracé van de N307 is een landschapsvisie opgesteld. Vooral het zicht op het open landschap vanaf de Dronterringweg stond daarbij centraal. Voorgesteld is om de nieuwe weg ter hoogte van de rotondes laag in het maaiveld aan te leggen en bij de oversteekpunten over de landbouwwegen en de Lage Vaart juist hoog in het landschap. Deze hoogteverschillen zijn zorgvuldig landschappelijk ingepast, zodat de relatie tussen de stedelijke noordrand van Dronten en het open polderlandschap kon worden behouden.

Voor de landschappelijke inrichting van de weg is een ‘groene plint’ tussen beide wegen gerealiseerd, waarbij een oplopend maaiveld voorkomt dat de weggebruiker verblind kan worden door de koplampen van het tegengestelde verkeer. Het maaiveld loopt in deze tussenberm langzaam op, waardoor het maaiveld lijkt door te lopen in het landschap en de nieuwe weg daarachter verscholen ligt.

Voor de kunstwerken van de brugmomenten is door ons een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op die manier zijn bruggen gerealiseerd die familie zijn van de gerealiseerde kunstwerken langs de N307 richting Lelystad. Daarbij kleuren de kunstwerken mee met de stedelijke noordrand van Dronten.

Bekijk hier de film met een impressie van het project N307 Passage Dronten. (animatie is gemaakt door DPI Animation House)

Presentatie ontwerp N307 Passage Dronten succesvol

Op 22 oktober 2014 heeft de provincie Flevoland een inloopavond georganiseerd om het plan voor de nieuwe N307 Passage Dronten te kunnen presenteren aan omwonenden en geïnteresseerden. (meer…)

Start aanleg Passage Dronten

De aanleg is van start voor de N307 Passage Dronten met de eerste werkzaamheden van de grondophogingen.

Foto: Hollandluchtfoto

N307 Passage Dronten geopend

Bureau Maris

Donderdag officieel geopend en sinds vrijdagmiddag in gebruik: De Passage, de weg die aan de noordkant van Dronten ligt. Pal naast de Dronterringweg, maar dan zonder rotondes. Fijn voor het verkeer dat onderweg is van oost naar west of andersom. Wie in Dronten moet zijn, is aangewezen op de Dronterringweg. De rest kan voortaan De Passage nemen. Lees verder…