Presentatie ontwerp N307 Passage Dronten succesvol

Op 22 oktober 2014 heeft de provincie Flevoland een inloopavond georganiseerd om het plan voor de nieuwe N307 Passage Dronten te kunnen presenteren aan omwonenden en geïnteresseerden.

Voor deze avond hebben wij de presentatietekening en verbeeldingen aangeleverd die wij in het voortraject samen met de AnteaGroup, de gemeente Dronten en de provincie Flevoland hebben ontwikkeld. De avond is succesvol verlopen.