N305 Waterlandseweg Almere

De provincie Flevoland heeft ons bureau gevraagd een Landschapsplan en de Beeldkwaliteit van de kunstwerken uit te werken voor de verdubbeling van de Waterlandseweg in Almere.
De opgave betreft het maken van een Definitieve Ontwerp van de Waterlandseweg. Parallel aan het bestek van het wegontwerp heeft ons bureau ook het groenbestek uitgewerkt.

Het plangebied van de Waterlandseweg ligt globaal tussen de kruising Nederstichtselaan t.h.v. de Stichtsekant bij de A27 tot aan de nieuwe snelwegaansluiting van de A6 bij Almere.
De Waterlandseweg wordt verdubbeld waarbij de bestaande weg door het Almeerderhout een nieuwe parallelle rijbaan krijgt.
De kruispunten blijven daarbij nagenoeg intact.

Deze wegverdubbeling zal de bestaande groenstructuur transformeren tot een Waterlandseweg die als het ware is 'uitgehakt in het bos'.
Het Landschapsplan zet in op het behouden en versterken van zoveel mogelijk aanwezige groenstructuren.
Hierdoor kan een respectvolle en toekomstbestendige landschappelijke inpassing tot stand komen.

Landschapsplan Waterlandseweg Almere

De start van de voorbereidingswerkzaamheden zijn in januari 2016 van start gegaan. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het kappen van bomen, het verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van de voorbelasting. Op dit moment worden bomen gekapt, maar met het inrichtingsplan (landschapsplan) voor de verdubbeling van de Waterlandseweg worden ook weer veel bomen geplant.

Meer info over het project en de voorbereidingswerkzaamheden? Bekijk het bericht van de provincie Flevoland.

Waterlandseweg is groene loper naar Floriadeterrein

Vanaf 2017 wordt de Floriade Almere 2022 zichtbaar langs de verbrede Waterlandseweg (N305). Langs deze toegangsweg tot de wereldlandbouwtentoonstelling worden op 6 plekken speciale planten in groene ‘etalages’ gezet.

Oplevering Waterlandseweg

In mei zijn de laatste bomen van de in totaal ruim 1000 bomen langs de Waterlandseweg in Almere ingeplant, waarna dit werk is opgeleverd. (meer…)