Begraafplaats Almere-Stad

De begraafplaats van Almere Stad is eind jaren 80 ontworpen en aangelegd door Rijkswaterstaat. Het ontwerp bestaat uit vijf opgehoogde grafvelden(terpen) met een centraal pad voor de ontsluiting. De velden zijn geordend in een rasterstructuur, de begraafplaats heeft hierdoor een heldere indeling.

De twee noordelijke velden zijn in gebruik genomen voor de eerste begravingen. De vraag naar begraafplaatsen was in de jaren 90 klein. Na verloop van tijd ontstond
er verrommeling in het begraven omdat er geen helder plan voor de twee zuidoostelijke velden bestond. Ook het groen aan de randen woekerde door gebrekkig onderhoud. In 2001 zijn wij gevraagd om voor deze twee velden een heldere paden, graf- en groenstructuur te ontwerpen.

In 2004/ 2005 is de gemeentelijke begraafplaats overgenomen door het bedrijf Yapdam. Yapdam ging de begraafplaats uitbreiden met een crematorium en verschillende nieuwe elementen zoals een urnentuin, gedenktuin en een strooiveld. Hiervoor werd de overwoekerde zuidelijk helft ook in gebruik genomen. Bureau Maris heeft hier een ontwerp voor gemaakt. De bestaande hoofdindeling van de begraafplaats vormde het uitgangspunt van het ontwerp. De strakke opzet van de begraafplaats is gebleven en de nieuwe elementen zijn hierin met een bijzondere vorm opgenomen.
Het crematorium is aan het einde van een centrale bomenlaan geplaatst. De laan is hiervoor opgeknapt en bestraat. Een urnentuin en gedenktuin hebben een plaats gekregen in een bestaand bosje op de begraafplaats. Op het voorplein van
crematorium zijn Weser zandsteenblokken gebruikt. Hiermee is een bijzondere plek gecreëerd waar nabestaanden na de crematieplechtigheid bloemstukken kunnen neerleggen. De Weser zandstenen spelen in op de kleuren die de architect binnen heeft gebruikt. Vanwege het succes is ons bureau dit jaar gevraagd een uitbreidingsplan te maken voor de urnentuin.