Begraafplaats Sleeuwijk

De algemene begraafplaats te Sleeuwijk vraagt om uitbreiding met duizend graven. De begraafplaats bestaat uit twee delen, een 19e eeuws deel en een uitbreiding uit de jaren ‘70. Door deze uitbreiding wordt een derde generatie toegevoegd. Kenmerkend voor de begraafplaats is de ligging in het buitengebied, aan de dijk van de rivier de Merwede, en het groene boomrijke karakter.

Voor de uitbreiding is dezelfde orthogonale vormgeving toegepast als bij de bestaande begraafplaats. Door het toepassen van een gelijke opbouw sluit de uitbreiding goed aan op het bestaande deel en ontstaat eenheid binnen het ontwerp. Tussen de bestaande en de nieuwe begraafplaats komt een langgerekte open ruimte. Deze zichtas is het nieuwe hart van de begraafplaats en hierlangs is de hoofdontsluiting opgenomen. Aan de noordkant van de zichtas komt een nieuwe parkeerplaats met entree.
Twee rijen bomen begeleiden de hoofdstructuur van de begraafplaats en maken geledingen in de ruimte. De hoofdpaden worden bijzonder door het gebruik van rode baksteen. De tussenpaden worden ingezaaid met gras. Op verschillende plekken worden bijzondere bomen geplant en tussen de rijen graven komen hagen. Door middel van het aanplanten van verschillende soorten heesters op de taluds van de ophoging ontstaat een gevarieerde groene besloten sfeer. Langs de rand van de begraafplaats worden verschillende hoogstamfruitbomen aangeplant waardoor de begraafplaats ingepast wordt in het rivierenlandschap.