Oosterbegraafplaats Alphen a/d Rijn

De Oosterbegraafplaats ligt aan de rand van Alphen aan de Rijn in een waterrijke en groene omgeving. De begraafplaats heeft een heldere opzet en bestaat uit vier velden welke worden ontsloten door een centrale hoofdontsluiting. De velden worden van elkaar gescheiden door beplanting en een waterstructuur. De dichte begroeiing langs de oevers maakt dat het water niet tot nauwelijks beleefbaar is. Ook kende de begraafplaats weinig variatie waardoor bezoekers zich moeilijk konden oriënteren. 

De opgave voor de Oosterbegraafplaats bestond uit het ontwerpen en inpassen van verschillende nieuwe plekken zoals een buitenaula, een urnentuin, een kinderveld en een gedenkplek. Deze moesten zo ontworpen worden dat ze de begraafplaats gevarieerder en minder eentonig maken. De nieuwe elementen moeten zo geplaatst worden dat ze de ruimtelijke structuur van de begraafplaats verhelderen en bezoekers zich beter kunnen oriënteren op deze grote begraafplaats.

Verder moest het water tussen de velden meer zichtbaar gemaakt worden. In het ontwerp is er een duidelijke hiërarchie aangebracht in de padenstructuur door consequent gebruik te maken van verschillende soorten bestratingsmateriaal en verschillende breedtes aan te houden. Het aanwezige water is weer beleefbaar gemaakt door de oevers van de watergangen vrij te maken van beplanting. De nieuwe elementen hebben een heldere en unieke vormen gekregen waardoor de begraafplaats meer gevarieerd is geworden. Alle plekken zijn zo ontworpen dat er verschillende belevingswerelden zijn ontstaan en de bezoeker zich beter kan oriënteren binnen de begraafplaats.