Vliegersmonument Zeewolde

Op 5 mei 2019 is het Vliegersmonument ‘OPDAT WIJ NIET VERGETEN’ aan de Kastanjelaan in Zeewolde onthuld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er verschillende geallieerde vliegtuigen neergestort in het IJsselmeer, het huidige grondgebied van Zeewolde. Cees Steijger, luchtvaarthistoricus, heeft het initiatief genomen om ter nagedachtenis een Vliegersmonument te realiseren. Bureau Maris voelt zich vereerd om het ontwerp voor het monument te hebben mogen vormgeven, ter nagedachtenis van onze bevrijders.

Het beschikbaar stellen van een propellerblad van een Engelse Lancaster van de Royal Air Force door Defensie vormt het uitgangspunt voor het ontwerp.

Het monument is verder opgebouwd uit staal dat gaat roesten waarbij de figuratie van een volledige propeller is weergeven op ware grootte. Het staal is gevormd naar het water van het toenmalige IJsselmeer waarin deze bevrijders neerkwamen. Rondom het monument is gekozen voor een verharding, als ware het de opengebarsten klei die bij het droogvallen van de polder (1968) zichtbaar werd. Deze elementen vormen het decor van een plek om te gedenken. Door te kiezen voor een locatie met een zekere openheid komt de gedachte naar voren hoe de vliegtuigenwrakken, bij inpoldering, zijn gevonden.

Bij de onthulling van het monument op 5 mei 2019 waren familieleden aanwezig van twee van de omgekomen vliegers, die op het monument zijn ingegraveerd; sergeant Henry Raemer en luitenant Leonard Werner. Daarnaast was de Amerikaanse luchtmachtofficier kolonel Scott Fisher aanwezig. Na de onthulling van het Vliegersmonument hebben de genodigden de verschillende locaties van de neergestorte vliegtuigen in de gemeente Zeewolde bezocht.