Oplevering Waterlandseweg

In mei zijn de laatste bomen van de in totaal ruim 1000 bomen langs de Waterlandseweg in Almere ingeplant, waarna dit werk is opgeleverd.

Er  is een gevarieerd sortiment en een mix van verschillende boomgroottes toegepast om de juiste biodiversiteit te bereiken. Er zijn zelfs ruim vijftig forse (XL) bomen geplant, met een stamomtrek van ruim 50 tot 60 cm. Deze grote bomen zijn op markante plekken langs de weg geplant, zodat er direct een volwassen beeld met nieuwe bomen ontstaat. Daarmee sluit het beeld aan bij het uitgangspunt van het creëren van “een weg die uitgehakt is in het bos”.

Naast het ontwikkelen van het Landschapsplan en het opstellen van een bestek hebben wij de provincie mogen adviseren tijdens de inplantwerkzaamheden. Dit alles heeft geleid tot een zeer geslaagd project, waarbij de aannemer zijn dank heeft geuit middels het schenken van een boom (Fagus sylvatica ‘Riversii’; Rode Beuk).