Groot Sypel Harderwijk

Het gebied Groot Sypel is het sporthart van Harderwijk met ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, zoals onderwijs en vrijetijdsbesteding. De maatschappelijke voorzieningen komen in een parkachtige omgeving waar vrijetijdsbesteding vooral sport gerelateerd is en ruimte biedt aan evenementen.

Met de gemeente is een integraal ontwerpproces doorlopen om te komen tot een creatieve en concrete herinrichting van dit gebied. De strategie voor het realiseren van de Structuurvisie is aan de hand van een Stappenplan ontwikkeld. De indeling van de gebiedsontwikkeling  maakt het mogelijk om in een opeenvolging van plaats en tijd de aaneensluitende gebiedsdelen van Groot Sypel aan te passen, waarbij het wenselijke eindbeeld dat past in de Structuurvisie niet uit het oog verloren wordt.

In overleg met de betrokken sportverenigingen is de opzet en indeling besproken en zo samenhangend mogelijk in de totale opzet geplaatst. Nader onderzoek naar de wensen en randvoorwaarden van een mogelijke herinrichting van de overige gebiedsdelen is essentieel voor de totstandkoming van het plan als totaal.

Grootse plannen voor Groot Sypel

Op 10 mei jl. heeft het college van B&W ingestemd met de Ontwikkelstrategie Groot Sypel. Via een stappenplan wordt gestreefd naar een gewenst toekomstbeeld van Groot Sypel in uiteindelijk 2030. Lees hier het artikel.

Gebied Groot Sypel flink op de schop

Het dagelijks bestuur van Harderwijk heeft vrijdag ambitieuze toekomstplannen voor Groot Sypel bekendgemaakt. Het gebied tussen de spoorlijn, Stationslaan, Verkeersweg en Hoofdweg moet ‘hét sporthart van Harderwijk’ worden. (meer…)