De Danenberg Oosterhout Gld

In de gemeente Overbetuwe, ten noordwesten van Nijmegen en ten westen van Slijk-Ewijk ligt een landschappelijk fraai gebied. Hier worden grootschalig bedrijventerrein ‘Park15’ en het landschap rondom De Danenberg in samenhang ontwikkeld. De realisatie van enkele kleinschalige clusters van woningen draagt in sociale zin bij aan een nieuwe toekomst.

Bureau Maris verzorgde een integrale groenvisie in de vorm van een Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO vormt een integraal landschappelijk en stedenbouwkundig kader voor De Danenberg op hoofdlijnen. Daarnaast bevat het de visie richtlijnen voor beeldkwaliteit voor de verschillende woonthema’s die in het landschapspark zijn geprojecteerd.

In de visie is ervoor gekozen de lange lijnen in oost-westrichting verder te versterken. Dit zijn de watergang de Rietgraaf, de doorgaande Oosterhoutsestraat en de nieuwe verbindingsweg de Verlengde Dijkstraat. Deze drie lijnen zijn de verbindende elementen in het afwisselende landschap van bloemrijk grasland en boomgaarden, bosschages en (wind)singels.

De hoog opgaande beplanting in het oostelijke deel van landschapspark De Danenberg vormt straks een robuuste landschappelijke afscherming van het grootschalige Park 15. Het landschapspark vervult zo een rol als ‘groene buffer’, waardoor de bedrijfsgebouwen aan het oog onttrokken worden.

Voor de nieuwe woningen in het gebied zijn thema’s onderscheiden, die ieder een eigen sfeer kennen. Aan de kern Slijk-Ewijk komt ‘wonen in het Dorp’, met wisselende rooilijnen en doorzichten naar het landschap. Aan de oostzijde van het gebied, is ‘wonen tussen de Grienden’ geprojecteerd, met een sterke onderlinge samenhang en relatie met het omringende landschap. Hiermee krijgt het gebied een waardevolle toekomst met kleine woonclusters in een hoogwaardig en afwisselend landschap.