Transformatie erven

Transformatie erven

Herontwikkeling van agrarische erven is al langere tijd een issue en zal door de druk op de landbouw vanwege de stikstofproblematiek toenemen. Het voorkomen van verrommeling en leegstand vraagt om maatwerk. Wij bespreken met u de mogelijkheden voor vernieuwing van uw erf. Daarbij brengen wij naast onze creatieve, ontwerpende insteek ook onze kennis over wet- en regelgeving in. Procesbegeleiding en creativiteit alsmede gebiedseigenheid spelen hierbij een belangrijke rol. In alle facetten kunnen wij u begeleiden naar de gewenste kwaliteit.