De Zevenster Zeewolde

Na 30 jaar een centrale rol in de wijk vervuld te hebben, is basisschool De Zevenster gesloten en is de locatie beschikbaar voor herontwikkeling. De gemeente had hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en koos ervoor met dit project een vernieuwend participatietraject in te zetten. Daarmee geldt de planvorming als pilot in de geest van de Omgevingswet. Bureau Maris begeleidde dit participatietraject, stelde het stedenbouwkundig plan op en bracht de duurzaamheidsambities in beeld met het IRIS-meetsysteem.

Het plan bevat ongeveer dertig woningen van verschillende typen, die zijn ingebed in een groene omgeving. De bebouwing heeft een organische gebogen vorm, waardoor een samenspel van beslotenheid en interactie met de omgeving ontstaat.

Door de parkeerplaatsen compact langs de bestaande woonstraten en deels onder de bebouwing te situeren, kan worden volstaan met een minimum aan verharding. De buitenruimte kan zo optimaal ingericht worden en een parkachtige sfeer krijgen. In deze parkruimte zijn natuurlijk ingerichte speelplekken voorzien, gericht op diverse leeftijdsgroepen.

Het plan is in vele opzichten duurzaam; het biedt een gezonde en gevarieerd ingerichte groene leefomgeving. Het ambitieniveau is hoog op dit gebied, daarom liet de gemeente een meting verrichten in het IRIS-meetsysteem.

Het programma is deels gebaseerd op een breed uitgezette enquête, die door honderden Zeewoldenaren is ingevuld. Direct omwonenden en belanghebbenden zijn allen uitgenodigd voor twee avonden, waar zij mee konden denken over de invulling van het gebied. Dat gebeurde tijdens de eerste avond met schetssessies in kleine groepen. Tijdens de tweede avond presenteerde Bureau Maris drie modellen. Op basis van de opmerkingen van de deelnemers werd daarna een voorkeursmodel opgesteld. Zo droegen de omwonenden direct bij aan een duurzame en karaktervolle invulling van de plek.