Participatie, communicatie en procesbegeleiding

Participatie, communicatie en procesbegeleiding

De Omgevingswet vraagt om ‘gedragen’ plannen; inspraak wordt participatie. Dat vraagt om professionele begeleiding van het planproces, met een creatieve invalshoek en maatwerk voor uw locatie, vraag of doelgroep. Wij beschouwen dat als een verrijking, want belanghebbenden en omwonenden zijn de echte experts op een plek, zij wonen, werken en leven er. Wij bieden een luisterend oor en heldere communicatie. Samen met u geven wij vorm aan een interactief planproces, passend bij uw project, dat resulteert in een gedragen plan.