Westgat Urk

Voor de herinrichting van bedrijventerrein Westgat op Urk heeft de Gemeente Urk Bureau Maris gevraagd mee te denken. Westgat is onderdeel van het industrieterrein Kamperhoek, welke als oudste industrieterrein van Urk aangewezen is als herontwikkelingslocatie.

De bedrijven aan het Westgat waren voornamelijk visverwerkers. De Gemeente Urk heeft de wens om de visverwerking verplaatsen naar het bedrijventerrein de Zwolse Hoek en andere bedrijven naar het Westgat aantrekken. Om dit voor elkaar te krijgen, zullen zowel de panden als de buitenruimte opgeknapt moeten worden.

Voor de Gemeente Urk hebben we een viertal scenario’s opgesteld met de daarbij behorende schetsontwerpen. Deze scenario’s zijn gebaseerd op de volledige herontwikkeling van het gebied Westgat. De scenario’s volgen elkaar op, waardoor de herontwikkeling gefaseerd uitgevoerd kan worden.

In het kader van ‘Herstructureringsprojecten Flevoland’ heeft de Gemeente Urk, in samenwerking met de provincie Flevoland, een aantal panden gesloopt en met de overige pandeigenaren een plan voor een gezamenlijke gevelrenovatie opgestart.

Bureau Maris heeft een ontwerp voor de buitenruimte gemaakt, waarbij de inrichting van Westgat geoptimaliseerd is. Hierdoor kwam er ruimte vrij om haakse parkeervakken toe te voegen. Daarnaast hebben alle inritten van de gevestigde bedrijven eenzelfde inrichting gekregen, waardoor er een rustig en eenduidig beeld is ontstaan. Het Westgat is een doodlopende straat met aan het eind een draai-/keermogelijkheid. Daarbij is een zo ruim mogelijk groenvlak met parkeren toegevoegd waar omheen gereden kan worden. Het groenvlak bestaat uit gras met daarin enkele bomen. De panden die direct aan het Westgat grenzen, hebben een laad-/losstrook van 5 meter tegen de gevels aan die duidelijk te herkennen is door middel van de zwarte, zeshoekige bestrating. Door al deze ingrepen zijn de verschillende functies in het gebied (rijden, parkeren, laden/lossen) helder van elkaar te onderscheiden en heeft het gebied een representatief en toekomstbestendig uiterlijk gekregen.