Hugo de Grootpark Oude Pekela

Op verzoek van de gemeente Pekela is in samenwerking met omwonenden een herinrichtingsplan gemaakt voor het Hugo de Grootpark in Oude Pekela. Het park lag voorheen verscholen achter woningbouw, maar is met de komst van de nieuwbouwontwikkeling, aan de Hugo de Grootstraat komen te liggen. Het oude park werd gekenmerkt door diverse gebruiksfuncties: een voormalige kinderboerderij, volkstuinen, een katholieke begraafplaats en een jeugdhonk.

Wat in het plangebied miste was een samenhangende parkstructuur waarbinnen de verschillende functies een plek kunnen krijgen. Tijdens meerdere  informatie- en schetsavonden zijn de wensen en ideeën van bewoners uit de buurt geïnventariseerd en op papier gezet. Deze inbreng diende als basis van het nieuwe inrichtingsplan.

De kern van het inrichtingsplan wordt gevormd door een alles-verbindende cirkel die als hoofdpad de verschillende parkonderdelen met elkaar verbindt. Via een secundair slingerpad kunnen de verschillende parkingrediënten bezocht worden. De bestaande waterplas is vergroot en gedeeltelijk verplaatst binnen het park en heeft het een sierlijke vorm gekregen. Daarnaast draagt  een nieuwe sloot bij aan een verbeterde waterhuishouding en doet het dienst als erfscheiding tussen de verschillende planfuncties.

Hugo de Grootpark in beeld

Bekijk hier de beeldenreeks van het Hugo de Grootpark in Oude Pekela op Youtube.