Beeldenpark Jits Bakker, De Bilt

Bureau Maris heeft het renovatieplan voor het Beeldenpark Jits Bakker op Landgoed Beerschoten in De Bilt gemaakt.

We stelde enkele jaren geleden het vooronderzoek op voor de eventuele verhuizing van de beelden van Jits Bakker van landgoed Beerschoten in de Bilt naar de tuin van het Provinciehuis in Utrecht. Men heeft er uiteindelijk voor gekozen om het bestaande Beeldenpark in de Bilt te renoveren en de beelden van Jits Bakker daar te handhaven.

Het bestaande Beeldenpark is in 1998 ontworpen door Angrid Tilanus BNT. Het met reliëf aangelegde gazon, met beelden en paden, sluit aan op de landschapsstijl van het grotere park van het Landgoed. Een smal pad langs de sculpturen en beelden vormt een 8-vormige lus als rondgang. Het pad heeft twee aansluitingen op een van de hoofdlanen van het Landgoed. Belangrijke elementen voor het renovatieplan zijn de aan- en ontsluiting op het Landgoed en de plaats en opstelling van de bestaande beelden in samenhang met het terugplaatsen van gestolen en vernielde exemplaren. Onder invloed van dit laatste wordt tevens gezocht naar een meer natuurlijke beveiliging van de (kleinere) beelden, waarbij beheer- en onderhoudskosten in balans moeten blijven.

Het renovatie ontwerp voorziet in een duidelijke entree aan de laan, waaraan ook het bezoekerscentrum ligt (het Paviljoen - het voormalige koetshuis), in beheer bij het Utrechts Landschap. De aanwezige berceau (loofgang van Beuken), zijdelings van het Paviljoen, leidt de bezoekers via de herplaatste bronzen poortdeuren naar het Beeldenpark. De loop van het ontsluitende pad wordt versimpeld onder invloed van het reliëf en is in samenhang met de herschikking en de herplaatsing van verscheidene beelden. De zichtrelatie met en de opeenvolging van de beelden zijn uitgangspunt. De ontwikkeling in stijl en beeldtaal moet zichtbaar zijn. De bestaande en meest kwetsbare kleine beelden opstelling wordt geplaatst in een onderbeplanting in aansluiting op de bosrand. Het gazon wordt in zijn geheel vervangen door een bloemrijk mengsel dat ongewenste rondgangen zal ontmoedigen. Nieuwe boomgroepen zorgen voor een verbetering van de ruimtelijk opbouw.