Vaeshartelt Maastricht

In 2010 is Bureau Maris op verzoek van Jørn Copijn betrokken bij de ontwerpuitwerking tot en met de werkvoorbereiding van het landgoed Vaeshartelt bij Maastricht m.b.t. de planfase van de ‘Bloemenheuf’ . Het ‘Sterrenbos’, het ‘Grand Canal’, het ‘Pinetum' en de ‘Bloemenheuf’ worden daarna stuk voor stuk gerenoveerd.

Het landgoed Vaeshartelt kent een lange geschiedenis die begint in de 10e eeuw. Vanaf  1739 werd de basis gelegd voor de huidige vorm van het landgoed. Na 1853 is een groot deel van het park aangepast naar een ontwerp in de Engelse Landschapsstijl door de Belgische landschapsarchitect  J. Gindra, in opdracht van de industrieel Petrus Regout. Andere landgoederen van de nieuwe eigenaar  werden door lanen verbonden. De familie Regout heeft Vaeshartelt enkele generaties in bezit gehad, tot 1953. Daarna was het kasteel enkele tientallen jaren in gebruik als jeugdherberg.

Vanaf 1994 vond een ingrijpende restauratie plaats door de huidige eigenaar, Stichting Ithaka. Jørn Copijn werd gevraagd als adviseur voor de renovatie van het park rond het kasteel. Alle bomen werden geïnventariseerd en er werd een boomadvies plus een masterplan opgesteld. Inspiratie werd opgedaan uit het Album van Regout, het restant van het bijzondere boombestand uit het plan van J. Gindra en het eigentijdse programma van eisen. Bij de renovatie van het park is veel aandacht besteed aan het inpassen van  gewenste nieuwe elementen rond de vele monumentale bomen. In 1999 is het complex van huis en park door het Rijk aangewezen als beschermde historische buitenplaats.

Bijenpaviljoen Floriade 2.0

Op zondag 1 september 2013 is de Bloemenheuf door burgemeester Onno Hoes van Maastricht feestelijk geopend tijdens het Limburgs Preuve Festival. Dit festival wordt jaarlijks georganiseerd in de tuinen van Vaeshartelt. In de Bloemenheuf is het bijenpaviljoen van de Floriade 2012 herbouwd in een nieuw jasje van larixhout.

Landgoed teelt streekeigen producten

De Bloemenheuf is aangelegd om groenten & fruit te telen om vervolgens te kunnen oogsten en te nuttigen in het nog te bouwen restaurant.  (meer…)