Witte van Scholten Maarssen

Voor de locatie van de voormalige kwekerij aan de Huis Ten Boschstraat in Maarssen is met de gemeente overeengekomen dat hier 60 woningen gebouwd konden worden in een Vechtse en groene opzet. Het stedenbouwkundige plan hebben wij verder uitgewerkt tot een uitvoerbaar ontwerp openbare ruimte en bouw- & woonrijpbestek & tekeningen.

Het bebouwd oppervlak van de locatie is afgenomen met de sloop van het voormalige kassencomplex. En de kwaliteit als woonbuurt nabij de Vecht is toegenomen. Eén derde deel van de woningen bestaat uit sociale appartementen, maar alle gebouwen zijn van allure-volle architectuur. De resultaat vormt een echte toevoeging aan het dorp Maarssen en de Vecht.

Voor de ontwerpuitwerking en de werkvoorbereiding van de openbare ruimte hebben wij de inrichtingsplannen, het bouw- en woonrijpbestek & tekeningen, en de technische uitwerkingen verzorgd. Daarnaast diende het plan ingepast te worden in de omgeving, waarbij het bestemmingsplan en de kadastrale gegevens de vaste waarden vormden bij de vormgeving van het ruimtelijke ontwerp. Door het inrichtingsplan digitaal vorm te geven vormde ons tekenwerk een betrouwbare bron voor de uitgifte van de percelen en als basis voor de kadastrale splitsing van het plangebied.

In het plan is de waterbergingsopgave nauwkeurig ingepast en is een slim ondergronds waternetwerk opgesteld om de 'first flush' te kunnen verwerken. De centrale vijver dient daarbij als waterbuffer.

Bewonerspresentatie

Op 28 januari 2014 hebben we het ontwerp openbare ruimte gepresenteerd samen met de ontwikkelaar KWP Vechtstreek, de bouwer Ufkes Apeldoorn en diverse installateurs.  (meer…)

Tuinontwerpdag

Met de oplevering van de eerste woningen in de Witte van Scholten dit voorjaar, zal ook de inrichting van de tuin om aandacht vragen. Op zaterdag 12 april 2014 organiseerden wij speciaal voor de toekomstige bewoners van de Witte van Scholten een tuinontwerpdag. De opkomst was hoog kijkend naar het aantal woningen dat dit jaar opgeleverd zullen worden. (meer…)

Luchtfoto’s Witte van Scholten Maarssen

Van de woonwijk Witte van Scholten in Maarssen zijn luchtfoto’s gemaakt. Met dank aan de facebook-pagina van de bewoners.