Voedselkaart van de Levende Stad

Je bent wat je eet, dat geldt ook voor de stad. Dat is niet nieuw, het zit van oudsher in iedere cultuur. Maar beseffen we nog dat voedsel uit onze eigen stad kan komen? Dat ons voedsel niet vele duizenden kilometers over de wereld hoeft te reizen voor het op ons bord komt?

Vers uit eigen streek of zelf gezaaid of geplant: het kan! De voedselkaart kan onderdeel van de omgevingsvisie zijn of van een publiekscampagne. De kaart past goed bij beleid gericht op het vergroten van de sociale samenhang, educatie, het leggen van culturele verbindingen en het stimuleren van een gezondere leefstijl. De voedselkaart leent zich goed voor een interactief participatieproces. De voedselkaart is opgebouwd uit drie kaartbeelden: Verleden, heden en toekomst. Tezamen vormt dit een waardevol overzicht, ontwikkeld in overleg; zo komen we gezamenlijk tot een voedselkaart die past bij uw ambities.