Aardehuizen Olst-Wijhe

Bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de wereld.

De Vereniging Aardehuis Oost Nederland is een groep mensen met uiteenlopende achtergronden, talenten en ervaring. Wat hen bindt is dat zij willen werken aan een samenleving die zorg draagt voor natuur, milieu en elkaar. De leden hebben ervaring met permacultuur, bijenhouderij, moestuinieren en groepseducatie en kennis van waterhuishouding, zonne-energie, recycling, biologische voeding en zelfvoorzienend leven. In het dagelijks leven zijn ze onder meer zelfstandig ondernemer, financieel deskundige, ICT-er, verpleegkundige en kunstenaar.

De Vereniging bestaat uit 23 huishoudens en is opgericht in 2006. Inmiddels hebben ze ook een Vereniging van Eigenaars, die verantwoordelijk is voor het gezamenlijk onderhoud na de oplevering van de woningen.

Het bouwproject heeft de vorm van een collectief particulier opdrachtgeverschap. Niet alleen is de grond gezamenlijk gekocht, ook de architect en de bouwbegeleiding hebben zij geselecteerd. De leveranciers kiezen zij zelf uit en de voorzieningen richten zij gezamenlijk in. Dit in tegenstelling tot de meeste bouwprojecten waar een projectontwikkelaar de besluiten neemt over de hele bouw en de inrichting van de wijk.

Ons bureau heeft de locatieonderzoek verzorgd en het stedenbouwkundige plan gemaakt om deze ontwikkeling in te passen in  de wijk Zonnekamp in Olst. Dit plan heeft gediend als onderhandelingsstuk om tot een goede, en voor de groep reële, grondprijs te komen.

Eerste drie ‘aardehuizen’ klaar

In Olst in Overijssel komen 23 zogenoemde aardehuizen te staan. De eerste drie huurwoningen zijn klaar en werden officieel geopend door minister Blok.  Bekijk hier het nieuwsbericht van de NOS.