Groenvisie Gemeente Oldebroek

Gemeente Oldebroek heeft ons gevraagd de groenvisie uit 2008 te actualiseren. Steeds vaker deed zich de vraag voor dat bewoners groen zouden willen toevoegen aan hun tuin/kavel. De bestaande groenvisie gaf hiervoor onvoldoende inzage. Onduidelijk was of het openbaar groen op het wijk- en buurtniveau tot het structuurgroen behoort of niet. Tevens waren er sinds 2008 diverse mutaties geweest zoals de uit- en inbreidingslocaties van kernen die nog niet in de groenvisie waren opgenomen.

Gemeente Oldebroek heeft ons daarom gevraagd de huidige groenvisie te actualiseren waarbij met name de nieuwe in- en uitbreidingen zijn meegenomen en het groen op structuurniveau is vastgelegd dat de gemeente beschouwt tot haar groen dat bij aanvraag door particulieren niet af te stoten is. Het overige groen valt dan automatisch in de categorie groen dat bij aanvraag van particulieren in beginsel door gemeente afgestoten zou kunnen worden. De groenvisie is op structuurniveau vastgelegd in duidelijk leesbare kaarten en beschikbaar voor het GIS-systeem.

Klik hier om de de Groenvisie in te zien.

Gemeenteraad Oldebroek stemt tevreden in met Groenvisie

Bureau Maris