Wonen en leven in 2052

Bij het vieren van het 30 jarig bestaan, wierp LATEI tijdens haar WOONevent een blik op de toekomst en keek juist 30 jaar vooruit. Naast twee andere sprekers was Elma van Beek gevraagd een presentatie te houden. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Flint in Amersfoort nam zij het publiek mee naar hoe we willen wonen en leven in het jaar 2052.

Welke omstandigheden veranderen er in die periode? Naar verwachting hebben we tegen die tijd de energietransitie achter de rug. Daarnaast veranderen het klimaat, de bevolkingsopbouw, onze voedselvoorziening en onze wijze van verplaatsen. Of we willen of niet, dit heeft allemaal invloed op onze leefomgeving. Als ontwerpers van die leefomgeving moeten we hierop anticiperen.

Minstens zo belangrijk is hoe we willen wonen en of die oplossingen geen wissel trekken op de mogelijkheden in de toekomst. Hier gaat het gedachtegoed van de Levende Stad dieper op in. Door met circulaire processen waarde te creëren in de stad kan deze mee-ontwikkelen met de veranderende behoeften van mensen. Hoe dat eruitziet heeft Bureau Maris voor een tweetal locaties in Amersfoort verbeeld.

Een van die verbeeldingen laat het circulaire proces zien van waardencreatie in de tijd. Hierbij heeft Bureau Maris aangegeven hoe een monofunctioneel bedrijventerrein in de loop van de tijd kan transformeren tot een bruisende en gevarieerde stadswijk. De andere verbeelding geeft het circulaire proces van verduurzaming weer. Over dertig jaar hebben we de transities van energie en klimaatadaptatie voltooid, beschikken we over een duurzaam water- en mobiliteitssysteem en bouwen we als vanzelf natuurinclusief. Dan kan wat nu een sterk verharde verkeersader is, transformeren tot een fijne multifunctionele verblijfslocatie met een doorstroomfunctie voor dieren, planten en mensen. Zo willen we wonen en leven in de stad van de toekomst.

Kijk voor een uitgebreid verslag van het feestelijke WOONevent op de website van LATEI.

Fotografie: Bobby Littlejohn
Tekenaar beeldverslag: Paul Micolo