Van Randwijcklaan Amersfoort

In het kader van het Groot Onderhoud heeft de gemeente Amersfoort ons gevraagd een inrichtingsplan voor de twee kilometer lange Van Randwijcklaan te ontwerpen. Het inrichtingsplan betreft primair een verkeerskundige opgave, maar diende tevens integraal oplossingen aan te dragen voor de openbare ruimte. Belangrijk onderdeel van het ontwerpproces was het doorlopen van een participatietraject met bewoners en het verwerken van de resultaten uit de bijeenkomsten.

De Van Randwijcklaan is op grotere schaal aangepakt, zodat naast de functie als verbindingsweg ook een prettige verblijfsruimte gecreëerd kon worden. Gezien de beschikbare ruimte in het plangebied en de ruime opzet van respectievelijk de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 wijken, is tijdens de schetsavonden met bewoners gekomen tot een laan met vrijliggende fietspaden.

Op verschillende punten in het tracé van de Van Randwijcklaan zijn kruispunten aangepast, waarvoor een veilige en ruimtelijk aantrekkelijke verkeersoplossing uitgewerkt is. Bij het winkelcentrum aan het Neptunusplein, in de wijk Kruiskamp, is de verkeersader getransformeerd tot een gemeenschappelijke verblijfsruimte. Dit, dankzij de toepassing van één verhardingssoort. Door het verbeteren van de oversteekpunten op het tracé werd samenhang gerealiseerd tussen de verspreidliggende winkels langs de Van Randwijcklaan en het winkelcentrum op het Neptunusplein.