Amersfoortseweg Nijkerk

Deze weg is onderdeel van de voormalige Zuiderzeestraatweg die sinds 1830 van Hoevelaken tot en met het Katerveer bij Zwolle liep. De beeldkwaliteit van deze weg vormde een weerspiegeling van het landschap. Dit werd ondersteund door de aanplant van monumentale bomen langs de weg. In de loop van tijd is deze beeldkwaliteit sterk achteruit gegaan. Vooral het gedeelte bij Nijkerkerveen was sterk verwaarloosd.

Het Verkeer en Vervoersplan van de gemeente vormt de aanleiding om deze voormalige Zuiderzeestraatweg her in te richten. Dit vraagt om een aanpassing van het wegbeeld en van het toekomstige gebruik van beide wegdelen. Bij deze herinrichting speelt de historische context van de Zuiderzeestraatweg een prominente rol. De ingrepen ten westen van Nijkerk worden gebaseerd op de onderzoeksvisie van het Gelders Genootschap en op voorbeelduitwerkingen op andere locaties langs de voormalige Zuiderzeestraatweg (bijvoorbeeld Ermelo en Harderwijk). Hierdoor ontstaat een eenduidig beeld over de voormalige Zuiderzeestraatweg als geheel.

Amersfoortseweg in uitvoering

De wegwerkzaamheden aan de Amersfoortseweg in Nijkerk zijn in de zomer van 2014 van start gegaan. Op dit moment is al aan de kleur van de asfaltfietspaden te zien waar de nieuwe bebouwde komgrens van Nijkerk komt te liggen. Met name de aanplant van nieuwe bomen langs deze weg zal het wegbeeld herstellen van deze historische Zuiderzeestraatweg tussen Nijkerk en Hoevelaken.

Volg de ontwikkelingen op Twitter: HAN_bereikbaar (meer…)