Oostvaardersveld Lelystad

Ten oosten van de Oostvaardersplassen aan de Praamweg ligt het 70 hectare grootte natuurontwikkelingsgebied Oostvaardersveld. Staatbosbeheer heeft zich tot doel gesteld om dit gebied in te richten als de “etalage” van de Oostvaardersplassen. De bezoeker kan hier kennis maken met het “wetland“ ecosysteem en de bijbehorende natuurlijke processen.

In het terrein zijn 3 grote slenken gecreëerd en onderling verbonden met 3 dwarsslenken. Dit heeft geleid tot 5 eilanden die ingericht worden als natte graslanden. Daarnaast zijn er een aantal poelen en steilwanden aangebracht. Langs de randen van de hooilanden en de poelen zullen op verschillende locaties wilgen opslag ontstaan. Het totaal heeft geleid tot een geschikt leef- en foerageergebied voor ganzen, weide- en watervogels.