Een droom voor Wijchen West

De afgelopen maanden werkten we aan "tussen rivierduin en Maas", een ontwerp voor Wijchen West, waar 1300 nieuwe woningen de toekomst van Wijchen een gezicht geven. Dat deden we met veel plezier samen met Luc Bos stedenbouwkundige. Zijn Narratieve Benadering en onze visie op een Levende Stad garanderen een woonwijk met identiteit, waar alle bewoners en gebruikers trots op kunnen zijn.

De gemeentelijke ambitie ligt hoog voor deze nieuwe woonwijk: ze wil een inspiratiebron zijn en een voorbeeld voor soortgelijke locaties in de regio, een wijk die is geworteld in de geschiedenis en het culturele erfgoed, die wonen en bestaande voorzieningen samenbrengt en waarbij verbinding en prikkeling vooropstaan.

Belangrijke pijlers van het integrale ontwerp zijn een heus kasteel, logische inbedding in het landschap, groene straten en slim gebruik van de bestaande waterplas voor nieuwe woonkwaliteit. Door slimme woningtypologieën in te zetten, benutten we de beperkte ruimte optimaal. Zo ontstaat een compact maar kwalitatief hoogwaardig gebied met een grote diversiteit aan woningen. Met een uitgekiende infrastructuur verandert de barrière van de spoorlijn in een verbindend element. Het hart van het gebied wordt zo autoluw en wordt een gevarieerde verblijfsruimte voor mens, dier en plant.

Daarnaast hebben we een interactief planproces ingestoken, met drie bijeenkomsten waarbij we met belanghebbenden tijdens een fietsexcursie inspiratie in de omgeving opdoen. Daarnaast vormt het plan een robuust maar flexibel raamwerk. De invulling daarvan vindt over enkele jaren plaats en kan variëren, met behoud van het hoofdconcept als leidend verhaal. De gemeente was enthousiast over ons plan, dat kwalitatief als beste werd beoordeeld.