De Blauwpoort Vianen

Aan de rand van de historische stadskern van Vianen lag vroeger kasteel Batestein. De pikeurshof van het kasteel is gescheiden van de binnenstad door de monumentale Blauwpoort. De hof vormt een schakel tussen het stadshart en de uiterwaarden van de Lek. Deze karakteristieke locatie is toe aan herontwikkeling. Het realiseren van woningen en herinrichten van de buitenruimte staat in het teken van waardecreatie en het bestendigen van de bijzondere karakteristiek voor de toekomst.

In samenwerking met Verlaan & Bouwstra architecten stelde ELMA stedenbouw het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan op voor deze historisch waardevolle locatie. Met de bouw van een zestal uiteenlopende woningen krijgt de plek een nieuw perspectief.

Het stedenbouwkundig plan grijpt terug op het bebouwingsoppervlak van de historische stadsplattegrond uit 1649. De hof is aan drie zijden omgeven door verschillende bijgebouwen, behorend bij het kasteel. Dit versterkt de karakteristiek van de hof als omsloten groene ruimte.

De nog bestaande waardevolle bouwmassa’s zijn zorgvuldig ingepast. De architectuur van aangrenzende panden is sober en eigentijds. De monumentale muur is geïntegreerd in de nieuwe woningen, waardoor deze een nieuwe functie krijgt. Door terrassen aan de buitenzijde van de muur te leggen, ontstaat een zichtrelatie met de plek waar vroeger het kasteel lag. Een informele wandelroute ontsluit de verstilde binnenhof voor bezoekers. Bijzonder is ook de nieuwe kaswoning, die refereert aan de functie van tuinderij, die de hof de laatste decennia vervulde.

De Blauwpoort krijgt met dit project nieuwe betekenis en de historische waarden van het gebied worden beter beleefbaar gemaakt.
De artist impressies bij dit bericht zijn van Verlaan & Bouwstra architecten.

Voordat Elma van Beek partner bij Bureau Maris werd, werkte zij negen jaar als zelfstandig stedenbouwkundige onder de naam ELMA stedenbouw.