Flower Expo in Shanghai

Voor de China Flower Expo (Chinese versie van de Floriade) in Shanghai heeft Bureau Maris in samenwerking met Bert Dautzenberg van Green Art International een ontwerp gemaakt voor de stand van het consortium van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Het thema van deze stand is Resilient City – Feeding & Greening Megacities.

Het ontwerp van de stand is gebaseerd op een doolhof met vier gethematiseerde terrassen die refereren aan uitdagingen waarmee steden te maken hebben;

  1. Schaduw van bomen om hittestress tegen te gaan
  2. Planten die fijnstof absorberen en lucht zuiveren
  3. De transitie naar duurzame energiebronnen door middel van een dak met zonnepanelen
  4. Biodiversiteit in planten, dieren en voedsel

Het doolhof verwijst naar de uitdagingen van klimaatverandering en verstedelijking en symboliseert de stappen die we moeten maken om de oplossingen daarvoor te vinden. Het doolhof is gemaakt van schanskorven die gevuld zijn met diverse vormen van ‘afval’ uit de stad; glas, plastic flessen en steen. Dit refereert naar de stedelijke vervuiling waarin we leven. Deze schanskorven worden afgewisseld met diverse groene ruimten die juist verwijzen naar de elementen die belangrijk zijn voor de stad van de toekomst; bloemrijke beplanting, stadslandbouw en groene wanden. Daarnaast staat er een groot insectenhotel dat laat zien hoe belangrijk insecten zijn voor mens en natuur.

Centraal in het doolhof staat een paviljoen dat een duurzame toekomst presenteert door middel van groene wanden en een dak dat bestaat uit een gezamenlijk kunstwerk van scholieren van een school uit Rotterdam en Shanghai. In dit paviljoen en in de groene ruimten van het doolhof worden de zintuigen van de bezoekers gestimuleerd.

Het overkoepelende thema van de China Flower Expo is ‘Blossom with Chinese dream’ en dit komt in deze stand terug door het idee van het verstrekken van het pad naar de toekomst, waar nieuwe generaties kunnen blijven genieten van de welvaart van de stad zonder het risico van klimaatverandering. Bij de in- en uitgang van het doolhof staan kersenbloesembomen om de Chinese droomzoekers te verwelkomen.