Toms Creek Lelystad

Als startende ondernemer heeft Tom Bremer ons in 2010 gevraagd hem te ondersteunen bij de uitbreiding van zijn Forellenvisvijver de Huif (tegenwoordig Toms Creek). Er was de behoefte om het seizoen te kunnen verlengen en het aanbod op het gebied van sportvissen, natuur- en outdoor beleving te vergroten. Het ontwerp bestond uit een zestal nieuwe vijvers voor diverse vissoorten. Drie van deze vijvers zijn gezamenlijk  vormgegeven in de vorm van een vis. In 2014 werden deze zes visvijvers met bijbehorend padenbeloop en een parkeerplaats aangelegd.

Het concept van Toms Creek blijkt zo’n succes dat in 2019 het idee ontstond om het park uit te breiden met nog eens vier visvijvers. De eerste fase van Toms Creek is een publieksvriendelijke omgeving waar genoten wordt van het vissen. De tweede fase kent een meer avontuurlijk karakter waarbij gevist kan worden in een natuurlijke sfeer. Bij het ontwerpen is er voor gekozen om de vijvers opnieuw tezamen de vorm van een vis te laten zijn. Deze vorm is een knipoog naar het functionele gebruik en is goed zichtbaar vanuit de lucht. Dit wordt zeer gewaardeerd door de bezoekers bij het zoeken op internet (kaart en/of luchtfoto).

Voor Toms Creek heeft Bureau Maris alle ontwerpen gemaakt, de technische uitwerking verzorgd (bestekken) en geadviseerd bij de aanbestedingstrajecten. Daarnaast hebben wij het projectmanagement en de bestemmingsplanwijziging verzorgd en daarbij de nodige onderzoeken aangestuurd en vergunningen aangevraagd. Voor de bestemmingswijziging van fase 2 hebben wij de Ruimtelijke Onderbouwing geschreven.