Poort van Dronten

Bureau Maris heeft in opdracht van de gemeente Dronten een ontwerp gemaakt voor het gebied tussen de N307 en het bedrijventerrein de ‘Poort van Dronten’. In het ontwerp stellen we voor om een grote waterpartij aan te leggen op de plek waar de rotonde, de N307, het bedrijventerrein en het open landschap samenkomen. De opgave was tweeledig: 1) het maken van een gedetailleerd ontwerp voor de waterpartij aan de noord- en oostkant van het bedrijventerrein en 2) het aangeven van beeldkwaliteit, richtlijnen en ideeën voor een toekomstige invulling van de waterpartij om ontwikkelaars en bedrijven te werven voor de aanleg.

De waterpartij sluit door de blokvorm aan op de bestaande en nieuwe waterstructuur van de polder en Poort van Dronten. De oever aan de zijde van het open landschap heeft een informeel karakter door de aanleg van een natuurvriendelijke rietoever. Aan de zijde van het bedrijventerrein krijgt de oever een formele uitstraling door middel van driehoekige vormen van schanskorven. Op deze driehoeken zijn groepen zuilvormige Metasequoia’s aangeplant. Hierdoor krijgt deze rand een iconisch beeldmerk die aansluit op de rand van het naastliggende bedrijventerrein waar zuileiken in driehoek verband zijn geplant.

Voor de bedrijveneilanden is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, zodat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft. Er zijn eenvoudige en flexibele regels opgesteld voor de  uitvoering van de eilanden. Twee mogelijke varianten zijn uitgewerkt en gevisualiseerd, met als doel geïnteresseerde partijen te werven voor de ontwikkeling van de waterpartij met inpassing van bedrijven.