Supermarkt Twello

Langs de Twellosche Beek worden een supermarkt en een appartementencomplex vervangen door nieuwbouw waarin beide functies worden geïntegreerd.

Het gebouw, dat de poort vormt naar het centrum van Twello, is ontworpen alsof het meerdere panden zijn om aan te sluiten bij de dorpse schaal van Twello. Door het combineren van twee gebouwen ontstaat er ruimte op het maaiveld en een doorzicht naar het Jachtlustbos dat achter de beek ligt.

Het parkeerterrein dat nodig is voor de supermarkt en de brede school, wordt ontworpen als venster op het achterliggende bos/park. Langs de beek komt een lage muur, die nieuwbouw en terrein verbindt. Daarboven een dak van bomen. Omdat het gebouw erg dicht op de beek staat, is ervoor gekozen om deze lage muur te maken. De hele beek krijgt op deze hoogte een meer centrum achtig karakter en zo worden parkeerterrein en gebouw als eenheid ontworpen. Over de beek komt een nieuwe verbinding naar het Jachtlustbos, zodat de overige functies die aan het park liggen beter worden ontsloten.