Noordoever Sloterplas Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam hebben wij werkzaamheden verricht als ontwerper van de buitenruimte in het stadsdeel Nieuw West. Hiervoor hebben wij deels op het stadskantoor en deels vanuit ons kantoor geopereerd.

Gewerkt is aan diverse opdrachten zoals het inrichten van speelplekken, de herinrichting van de openbare ruimte en het verrichten van advies- en tekenwerk.
Eén van de grotere klussen betrof de locatie aan de Sloterplas waar door ons bureau geadviseerd is bij de herinrichting van het 'Stippenplein' en de noordoever aan de Sloterplas.