Supermarkt Utrechtseweg Arnhem

Aan de drukke Utrechtseweg in de Arnhemse wijk Lombok is een voormalige garage getransformeerd tot supermarkt. Door de ligging, direct naast een monumentale villa, en de logistiek die een supermarkt met zich meebrengt, ontstond een complexe situatie. In opdracht van Apollo IX projekt- en ontwikkelingsmaatschappij bv stelde Bureau Maris het stedenbouwkundig plan op voor deze herontwikkeling. Daarnaast verzorgde het bureau de landschappelijke inpassing en het technisch ontwerp.

Vanwege de gevoelige ligging in een dichtbebouwde wijk, is stedenbouwkundig plan in samenspraak met de buurt tot stand gekomen. Een integrale en oplossingsgerichte benadering leidde tot meerwaarde op een aantal vlakken. Zo maakte het parkeerterrein voor de villa plaats voor een tuin, die tevens voor de benodigde waterberging zorgt. Ook het pand op de hoek van het perceel is gerenoveerd en met een tuin zorgvuldig ingepast. Hierdoor is de uitstraling van het perceel naar de Utrechtseweg sterk verbeterd.

Het parkeren is verplaatst naar een ondergrondse voorziening achter op het terrein. Deze garage ligt onder de nieuw gebouwde supermarkt. De hoogte van het nieuwe pand is zorgvuldig afgestemd op de omringende bebouwing. De supermarkt is geheel voorzien van een groen dak, dat regenwater opvangt, vocht in de lucht brengt, de lucht zuivert, het gebouw én de omgeving verkoelt in de zomer en geluid absorbeert. Zo draagt deze herontwikkeling van de supermarkt bij aan een klimaatbestendige stad en vormt, door de nieuwe impuls voor de buurt, een mooi voorbeeld van circulaire stedenbouw.