Spelwijk Swifterbant

Bedrijventerrein Spelwijk in Swifterbant is toe aan vernieuwing. Het bedrijventerrein vormt de entree van het dorp en belangrijke fietsroutes leiden erdoorheen. Een vooronderzoek gaf een duidelijk signaal: bewoners van Swifterbant willen weer trots zijn op hun bedrijventerrein.

De gemeente Dronten vroeg Bureau Maris om een stedenbouwkundige toekomstvisie op te stellen in drie varianten, variërend in ambitieniveau. Bij iedere variant wordt de belangrijkste kruising verkeersveilig ingericht, worden fietsroutes op het bedrijventerrein zichtbaar gemaakt met fietssuggestiestroken en wordt er gekozen voor één inrichtingsconcept voor de openbare ruimte. Ongeacht de keuze voor een variant, ontstaat op deze manier altijd een duurzaam verkeersveilige situatie én krijgt het bedrijventerrein een herkenbare en representatieve uitstraling.

De fietsroutes, veel gebruikt door scholieren en forenzen, zijn een belangrijk onderscheidend aspect tussen de varianten. Andere verschillen komen onder meer voort uit de functie van het omringende dorpsbos, de uitstraling naar de naastliggende Dronterringweg, de vormgeving van de entree en de inrichting van voorzieningen van Spelwijk, zoals de vrachtwagen¬parkeerplaats. Ook is er verschil tussen de mate waarin de lokale ondernemers een bijdrage leveren om de ambities waar te maken. In de meer ambitieuze varianten wordt een deel van de erfafscheidingen vervangen of van hagen voorzien.

Met de visie in varianten heeft de gemeente de keuze hoe zij de openbare ruimte van Spelwijk herinricht tot een representatieve entree van Swifterbant, een duurzaam veilige doorgangsroute voor fietsers én een aangename werkplek voor ondernemers.