De Tuin van Elden

Aan de rand van Arnhem ligt het rivierdorp Elden. Binnen deze kleine kern wordt gewerkt aan ‘De tuin van Elden’, een dorpsbouwkundig plan waar nieuwbouw wordt gecombineerd met de kwaliteiten van het dorpse wonen. De belangrijkste randvoorwaarde voor het plan is de wens van de dorpsraad om het karakter van Elden te behouden en veel groen en water in te brengen. De gemeente Arnhem heeft zich aangesloten bij deze visie en is nauw betrokken bij de planvorming.

Het plan is opgezet met een diversiteit aan bouwblokken, woningtypen en straten waarin ‘toevalligheden’ zijn verwerkt, waardoor het lijkt of dit buurtje in de loop der tijd is ontstaan en niet als een vinexwijk  is uitgerold. Extra aandacht is besteed aan een natuurlijk verloop van hoogtes in het terrein, waardoor de unieke ligging van elke woning versterkt wordt.
De openbare ruimte wordt gekenmerkt door bakstenen straatjes met accenten in natuursteen en tuinen omkaderd door hagen, kleine pleintjes en besloten hofjes, een dierenweide en een boomgaard. De ruimtes zijn intiem en hebben door materiaalgebruik en de dorpse stijlkenmerken een authentieke sfeer.
In het midden van het plan is een ‘rivierarm’ met begeleidende parkzone ontworpen, die het dorpshart van Elden visueel verbindt met het park Westerveld. Deze waterpartij dient daarnaast als watercirculatie en noodzakelijk wateroppervlak. De parkzone geeft de wijk, samen met verschillende dorpse weitjes en de boomgaard, een groen karakter. Tevens is voor de wijk een uitgebreid bomen- en hagenplan opgesteld, waarin veel inheemse soorten zijn verwerkt.

Extra aandacht is besteed aan een natuurlijk verloop van hoogtes in het terrein, waardoor alle regenwater oppervlakkig kan worden afgevoerd en een regenwaterriool kan worden uitgespaard. Bijkomend effect is dat de unieke (hoogte-)ligging van elke woning versterkt wordt.

De Tuin van Elden Fase 1

Overzicht van het beschikbare aanbod koopwoningen De Tuin van Elden: Fase 1

De Tuin van Elden: Fase 2

Overzicht van het beschikbare aanbod koopwoningen De Tuin van Elden: Fase 2

Dit honderd pagina’s dikke boekwerk laat het complete aanbod woningen zien van de Tuin van Elden Fase 2. Dorps wonen in de stad? Het kan in Elden, het best bewaarde geheim van Arnhem! Kijk op de website www.detuinvanelden.nl voor openingstijden van het informatiecentrum. Beleef de Tuin van Elden en neem een gedrukt exemplaar mee voor thuis. Zit jouw nieuwe woning er tussen?