Arkervaart-Oost Nijkerk

De Gemeente Nijkerk heeft ons gevraagd een inrichtingsvisie voor de revitalisering van bedrijventerrein Arkervaart-Oost te Nijkerk op te stellen. De uitgangssituatie voor deze revitalisering is vastgelegd in de rapportage “Subsidieaanvraag Plan duurzame revitalisering Arkervaart-Oost”.

Doel van de te vervaardigen Inrichtingsvisie is een document maken dat als basis kan dienen voor een uit te zetten “Design en Construct” uitvraag op basis van een UAV-gc contract bij uitvoerende partijen. Het opstellen van de “Design en Construct” uitvraag is neergelegd bij Cicom Infra.

Om inzichtelijk te maken wat de voorgestelde veranderingen zouden kunnen inhouden zijn er 3D voorbeelduitwerkingen gemaakt, geprojecteerd op bestaande situaties. Deze zogenaamde metamorfose locaties zijn verspreid over het gebied gekozen en bevatten samen de meeste inrichtingsvoorstellen. Het zijn voorbeelden om te komen tot definitieve oplossingen voor het totale plangebied. De beelden geven weer hoe het zou kunnen worden in verschillende uitwerkingsniveaus.

Mooi om te zien hoe de werkzaamheden revitalisering Arkervaart-Oost in Nijkerk vorderen. Beloofd mooi eindbeeld Bureau Maris.

Wethouder Geert Horst

 

 

Revitalisering Arkervaart-oost klaar

De opknapbeurt van bedrijventerrein Arkervaart-Oost is op 5 maart 2015 afgesloten. Door de provincie Gelderland, de Europese Commissie en de gemeente Nijkerk was totaal een budget € 2,3 miljoen beschikbaar. Met dit bedrag is de herinrichting van de openbare ruimte aangepakt en is de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte op het bedrijventerrein verhoogd. (meer…)