Nieuwenhof Voorst

Voor de Nieuwenhof in Voorst hebben wij een landschapsvisie en een (her)inrichtingsplan van de buitenruimte ontworpen. Het verzorgingscomplex wordt daarbij in zijn geheel gesloopt en nieuwbouw wordt vrijwel op dezelfde footprint teruggebouwd. De nieuwbouw zal in drie losse blokken gerealiseerd worden.

Het doel is een passend en voor de toekomstig bestendige landschappelijke parkinrichting te realiseren met een voor de bewoners een verzorgende, aangename en functionele woonomgeving te realiseren. Om dit doel te bereiken wordt historie en toekomst met elkaar verenigd door de oorspronkelijke kwaliteiten (bijvoorbeeld de boomopstanden) te behouden en het landschap een toekomstbestendige terreininrichting te geven.