Sensing Streetscapes

Amsterdam staat, net als heel Nederland voor een grote verstedelijkingsopgave. Het bouwen in hoge dichtheden is een van de manieren om in de behoefte aan nieuwe woningen te voorzien. Voor het realiseren van een goede woonkwaliteit en leefomgeving is de menselijke maat in de buitenruimte van groot belang. De vraag hoe die kwaliteit met ontwerpoplossingen is te bereiken, staat centraal in het onderzoek Sensing Streetscapes van de Hogeschool van Amsterdam.

Dit innovatieve onderzoek brengt de vakgebieden van neuropsychologie en stedenbouw bij elkaar. Met een ‘eye-tracker’ is gemeten waar de blik van bezoekers in de buitenruimte op blijft rusten. Daarna is navraag gedaan of deze beelden als positief of negatief ervaren werden. Parallel aan dit deel van het onderzoek werd een consortium van ontwerpers gevraagd naar ontwerpoplossingen voor de buitenruimte in hoogstedelijke gebieden.

Bureau Maris maakte deel uit van het consortium van ontwerpbureaus dat adviseerde tijdens dit traject. Dat gebeurde in inhoudelijke co-creatiesessies, aan de hand van een groot aantal internationale referentiebeelden waarmee het onderzoeksteam geïnspireerd werd.

Daarnaast was Bureau Maris mede verantwoordelijk voor de organisatie van het eindseminar, bestaande uit een aantal lezingen en, deels virtuele, excursies. De virtuele excursies voerden de deelnemers naar het project Barcode in Oslo, Millharbour in Londen en Alberni Street in Vancouver. De lokale beelden gingen vergezeld van een interactieve toelichting door plaatselijk deskundigen.

Tot slot wandelden de deelnemers rond in het Zuidas-gebied van Amsterdam. Daar discussieerden zij te midden van de hoogbouw met de ontwerpers van het gebied over de uitdagingen van bouwen in hoge dichtheden en het realiseren van kwaliteit in de buitenruimte.


In het kader van het onderzoek Sensing Streetscapes is Elma van Beek als consortiumlid geïnterviewd over de menselijke maat en andere uitdagingen bij grootstedelijke ontwikkelingen.

Meer informatie over Sensing Streetscapes is te vinden op de website www.sensingstreetscapes.com