Opening Schanskreek

Op woensdagmiddag 20 november 2013 is de Schanskreek in het Kuinderbos in Bant feestelijk in gebruik genomen door directeur Oost van Staatsbosbeheer, Piet Winterman, gedeputeerde bij de provincie Flevoland, Jaap Lodders en heemraad Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland.

Foto: Freddy Schinkel