Centrum Bilthoven

De gemeente De Bilt werkt aan de herontwikkeling van het centrumgebied van Bilthoven. Ten behoeve van deze herontwikkeling is in 2009 een Masterplan vastgesteld, dat vervolgens per deelgebied uitgewerkt is in bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen en een beeldkwaliteitsplan.

Bureau Maris heeft  in samenwerking met Civitas het deelgebied Julianalaan, Emmaplein, Melchiorlaan en Nachtegaallaan uitgewerkt tot een definitief ontwerp en een bestek.

In het ontwerproces hebben wij gezocht naar een optimale afstemming van de vele functies die in het gebied een plaats dienden te krijgen, zoals een flinke hoeveelheid parkeerplaatsen, een vrijliggend fietspad, ondergrondse vuilcontainers en straatmeubilair. Tevens hebben wij ons ingezet voor het behoud van groen in de openbare ruimte en het gebruik van kwalitatieve materialen. In de reeds aangelegde Julianalaan zijn bomen van eerste grootte geplaatst en is gewerkt met baksteen en natuursteen.

Tijdens het gehele proces speelde de communicatie met winkeliers, bewoners en andere belanghebbenden een grote rol. Bureau Maris heeft daarvoor meerdere keren een beeldende presentatie gehouden aan verschillende groepen. Mede hierdoor kon men zich sneller een beeld vormen van het plangebied en ontstond draagvlak voor de nieuwe inrichting.

Feestelijke heropening Julianalaan

Na een intensieve herinrichting is op 24 mei de Julianalaan te Bilthoven feestelijk heropend. De straat heeft een kwalitatieve make-over ondergaan en is de eerste straat in het centrumgebied die uitgevoerd is in baksteen en natuursteen. Meerdere straten zullen volgen! Bureau Maris heeft in aansluiting op BDP.Khandekar het masterplan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het definitieve plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met winkeliers en andere betrokkenen.